Kuruluşumuz  İslam Fıkhına uygun üretim yapmayı Allah (C.C.) için taahhüt etmektedir. Üretimlerin belirlenmiş olan Helal Üretim Kriterlerine (TS OIC/SMIIC 1:2019) uygun olarak gerçekleştirileceği taahhüt edilmektedir.

 

GSK Panna olarak Helal ve Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekliliğinin sağlanması için gerekli planlama ve uygulama çalışmalarını,  çalışanların bu Sistemin şartlarını uygulama için gerekli koşuları yerine getirmesi çin gerekli tüm koşulları yerine getireceğini, sabırla ve emek ile uygulayacağını taahhüt etmektedir.

GSK Panna  üst yönetimi yasal ve mevzuat şartları da dâhil olmak üzere müşteri şartlarının da yerine getirilmesinin önemini tüm çalışanlarına aktararak gerekli bilincin oluşmasını sağlamaktadır.

 

GSK Panna yönetim sisteminin tüm yönleri ile ve sürekli gelişme gereği göz önüne alınarak uygulanması gerekmektedir. Üst yönetim olarak Helal Gıda üretim Politikasını oluşturmakta, Helal Gıda Sisteminin uygulanması için gerekli hedefleri belirlemekte ve firma çalışanlarının sorumlulukları arasına almaktadır.

 

GSK Panna  yönetimi, Helal Gıda Sistem çalışmaları için gerekli olan zaman, eğitim, insan ve çalışma çevresi kaynaklarını sağlayacağını taahhüt etmektedir. Ayrıca, Sistem çalışmalarına atanan Helal Sistem Temsilcisi aracılığı ile helal el kitabında tarif edilen sorumlulukları yerine getirerek uygulama kararlılığındadır. Helal Gıda Yönetim Sistemi insan sağlığına zararlı olan gıda maddelerinin helal ürün olmadığını kabul etmekte ve bu nedenle Helal Gıda Yönetimi Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ile paralel çalışmaktadır.

Genel Müdür